AUTO ARNO s.r.o., Boldocká cesta 200, 903 01 Senec, Areál PD, Telefón: +421 245 922 225
 Úvod       Novinky       Autobazár  
0948 602 244
Sme autofit
*** V dňoch od 22.12.2018 – 1.1.2019 bude naša prevádzka zatvorená. Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019 ***            
xxx
certifikat autoarno aaa
AUTO ARNO na faceboku
.

Diagnostika

Zaoberáme sa diagnostikovaním osobných ako aj úžitkových automobilov. Ponúkame riešenie údržby a servisu pre rôzne značky vozidiel. Používame viac druhov špičkových autodiagnostík Pri poruche je nevyhnutné najprv pripojiť sériovú diagnostiku s vozidlom . Cieľom diagnostiky je overenie správneho priebehu regulovaného procesu, detekcia miesta závady a jej príčiny.

DIAGNOSTIKA HANATECH ULTRASCAN P1

- čítanie
- mazanie chybových kódov
- zobrazenie aktuálnych parametrov
- test akčných členov
- nastavenia konfigurácie
- podpora vozidiel s CAN komunikáciou


Osciloskop:
- 4 kanálový laboratórny s automatickým nastavením

Analyzátor zapaľovania:
- kontorla primáru a sekundáru zapaľovania
- meranie uhlu zopnutia
- meranie preskokového napätia
- meranie doby trvania iskry
Multimeter:
- voltmeter: DC±30V Max
- meranie frekvencie: 1Hz - 100KHz
- meranie striedy: 0-99.9%
- meranie prúdu: ±128 Amp

TEXA nano diagn - multifunkčný autodiagnostický systém

TEXA nano diagn je špičkova autodiagnosticka stanica. Toto inteligentné rozhranie môže byť využívané v spojení s akýmkoľvek PC k vlastnej diagnostike elektronických systémov automobilov.

Testy môžu prebiehať na všetkých tradičných (ISO) aj nových (CAN) diagnostikovateľných systémoch, vrátane nového E-OBD štandardu, grafickým zobrazovaním parametrov, stavov a chýb.

- Systém vstrekovania paliva
- ABS
- Airbag
- Klimatizácia
- Prístrojová doska
- Systém zabezpečenia
- Automatická prevodovka, atď...

TEXA nano diagn umožňuje prostredníctvom softwarového vybavenia konfigurovať nové riadiace jednotky, mazať a nastavovať servisné intervaly, pri kontrolách aktivovať systémy riadené z ECU a mnoho ďalších použití.

Zmerané hodnoty je možno čítať z obrazovky, ukladať do pamäti počítača, alebo vytlačiť.

Supervag

COMFORT VW - rozšírená diagnostika pre vozidlá Audi, Volkswagen, Škoda, Seat.

Jedná sa o najprepracovanejší modul diagnostiky, ktorý zákazníkom, ponúkne najväčšiu paletu funkcií a podporovaných modelov. Rad populárnych, avšak komplikovaných úkonov je v tomto module automatizovaná, čím poskytuje zákazníkom pohodlie neporovnateľné s ostatnými systémami na trhu. Vďaka univerzálnemu komunikačnému adaptéru je možné pomocou jediného zariadenia komunikovať s riadiacimi jednotkami motora, ABS, airbagov, imobilizéra a všetkými ostatnými, ktoré sú v konkrétnom modeli obsiahnuté.

 • Identifikácia riadiacej jednotky
 • Kódovanie riadiacej jednotky komfortným spôsobom - výberom z ponuky
 • čítanie / mazanie pamäte závad - vypíše všetky závady uložené v pamäti riadiacej jednotky, možný výstup na tlačiareň
 • Čítanie bloku nameraných hodnôt - zobrazovanie nameraných hodnôt v grafickej podobe s popisom jednotlivých veličín a možnosťou uloženia grafu do súboru s ľubovoľným názvom
 • Diagnostika akčných členov - postupný test jednotlivých výstupov riadiacej jednotky
 • Prispôsobenie - slúži k individuálnemu doladeniu jednotlivých parametrov riadiacich jednotiek
 • Login / oprávnenia prístupu k zabezpečeným funkciám
 • Kódovanie / dlhé kódovanie - nastavenie riadiacej jednotky podľa typu
 • Doplnené odporúčané postupy pri jednotlivých porúch (výpis pamäte závad)
 • Zmena kódu motora
Podpora a komunikácia:
 • Program komunikuje s riadiacimi jednotkami motora, prevodovky, ABS, elektroniky volantu, imobilizéra, klimatizácia, prístrojového panelu, a ďalšími.
 • Komunikujeme na protokole K-Line aj CAN
 • Novo podporovaný je tiež protokol VAG UDS
Komfortné funkcie a zvláštnosti komunikácie:
 • Otvorenie čeľustí elektronickej parkovacej brzdy počas výmeny brzdových doštičiek u vozidiel s elektronickou parkovacou brzdou
 • Odhad počtu najazdených kilometrov v riadiacej jednotke motora TDI (EDC15, EDC16)
 • Učenie nových kľúčov - slúži na naprogramovanie nových klíčkov, napríklad pri výmene spínacej skrinky (pomocou 4 miestneho alebo 7-miestny PINu)
 • Nastavenie servisných intervalov (reset servisných intervalov)
 • Prispôsobenie riadiacej jednotky motora - vzájomné nastavenie riadiacej jednotky motora a imobilizéra
 • Reset voľnobehu Felicia 1.3MPI - trvalé odstránenie zvýšených otáčok voľnobehu po vyčistení škrtiacej klapky
 • Nastavenie štartovacej dávky u motorov TDI - úprava štartovacích pomerov pri teplom štarte
 • Dlhé kódovanie nastavenia užívateľských funkcií u vozov faceliftovaných po roku 2003 (pr. Škoda Octavia II)
 • Základné nastavenie svetiel
 • Funkcia autotestu - postupné testovanie všetkých jednotiek prítomných vo vozidle, prečítanie pamäti závad a prípadné zobrazenie všetkých závad
 • Ručné zadanie adresy - umožňuje nadviazať komunikáciu s jednotkami, ktoré sa nenachádzajú v zozname dostupných jednotiek
 • Zbernej služby (gateway) - špeciálne príkazy pre jednotky na zbernicu CAN
 • Elektronika motora, zostava - paralelné komunikácie so všetkými RJ motora, prítomnými vo vozidle (nastavenie vstrekovania u dvojradových motorov)

.


****************** Copyright 2008-2018 © Auto Arno s.r.o . Všetky práva vyhradené ******************